Roverscouterna (18-22 år)

Roverscouterna fungerar huvudsakligen som ledare i kåren.