Vårens viktiga datum

Kårens evenemang våren 2023

Veckomötena börjar 16.1

Vinterhajk Böna med kårteamet för Spejarscouter 28-29.1

Tre björkars vårmöte 2.3 kl 19

Avdelningsmöte med kårteamet den 20.4 18-20: Vi ordnar kokkisota för äventyrsscouter och spejare för att fira Sankt Görans dag. Scouter från grannkårer är också inbjudna.

Vårförläggning i Noux den 12-14.5 i Päpäs stugor i Noux. OBS! Vi kommer inte servera lunch på söndag så att barnen hinner hem på eventuell morsdagslunch.

Våravslutning 14.5 Som avslutning av vårförläggningen kommer vi att hålla kårens våravslutning. Den kommer att hållas från kl 11-12 där vi bland annat delar ut märken som scouterna förtjänat under terminen. Tyvärr kommer föräldrar inte få delta på avslutningen men om det finns intresse kan vi ordna en livesändning. Efter våravslutningen kommer man få komma och plocka upp sina barn från förläggningen ca. kl 12.

Nothamn, årets stora FiSSc-sommarläger i Kimito
-vargungar 28.7-30.7
-äventyrsscouter 27.7-30.7
-spejare och explorers 27.7-3.8

Anmälan för årets sommarläger har nu öppnat (mera info har skickats i ett separat mail). Lägret ordnas i Kimito med andra finlandssvenska kårer. Vi kommer ordna busskjuts dit och tillbaka förutom för de åldersgrupper som far hem under besöksdagen. Detta är datumen som de olika åldersgrupperna deltar under:

Kommentarer inaktiverade.