Månadsarkiv: augusti 2022

Veckomötena börjar 29.8

Veckoplanen för hösten har följande möten:

Måndag 18-19 Vargungar 2014
Måndag 19-20 Vargungar 2013

Tisdag 18-19 Spejare Pingvin 2008 & Höna 2009

Onsdag 18-19 Spejare Bofink 2010
Onsdag 19-20 Spejare Havsörn 2010

Torsdag 18-19 Äventyrsscouter Kråka 2011 & Östsibirisk grönskvätta 2012
Torsdag 19-20 Explorers, Rovers, Äldre ledare 2007-19xx

För nya intresserade scouter i alla åldergrupper: Kolla ”Bli Medlem” på Tre Björkars hemsida för att anmäla er eller kolla med en lämplig ledare.

Följande speciella tider har vi i detta skede prickat in:
Kokkisota on 14.9 (äventyrsscouter och spejare)
Pinkki sö 2.10 (vargungar)
Höstförläggning 14/15-16.10 (alla)
Julavslutning on 14.12 (alla)

Äventyrsnatten, spejardagarna och andra specialevenemang kommer det mera info om när datumen klarnar, antigen här eller direkt till grupperna det gäller.