Kårens höstmöte 4.11 kl 19

Torsdagen 4.11 kl 19 hålls kårens höstmöte.

Preliminärt hålls det i Lyan, anmäl åt Antto om du vill delta på distans.
På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena; bland annat medlemsavgift, funktionärer och verksamhetsplan för 2022.

Alla är välkomna med på mötet för att påverka och delta i diskussionen. Medlemmar som fyllt 15 har rösträtt ifall något ärende går till omröstning.

Scoutiga hälsningar, 3B Styrelsen.

Kommentarer inaktiverade.