Månadsarkiv: november 2015

Tre Björkars Höstmöte 2015 (11.11.) i Lyan

Kåren höll sitt stadgeenliga höstmöte i Lyan under explorerscouternas veckoträff. Alla 15 år fyllda kårmedlemmar hade rösträtt.

Det blev lite ändringar i styrelsen 2016 i och med att Steppi kommer att vara utomlands en tid:
Kårchef Andreas Ehnberg
 (ny)
Vice kårchef Pelle Hagman (ny)
Ekonom Henrik Hellbom
Kårsekreterare Christina Lundell
Styrelsemedlemmar Aron Granholm och Noomi Wärn (nya)

Verksamhetsgranskare (suppleant) Siru Lönnqvist (Stefan Parviainen)
Inventeringsmän (suppleanter):
Pelle Hagman (Jesper Lönnqvist)
Sebastian Korento (Walther Holmberg)

Det beslöts också att medlemsavgiften inte höjs, utan är fortfarande 55 euro.
Den faktureras årligen i januari på basen av medlemskapet den 31.12. föregående år. De nya medlemmar, som kommit med på hösten, betalar 30 euro. Budgeten och verksamhetsplanen för år 2016 godkändes också enhälligt.

Hänt: Superhjälte 6-8.11.2015 på Lärkans

På spejaförläggningen Superhjälte var Tre Björkar välrepresenterat både i köket och bland hjältarna. Trots att vi var där kan vi inte tyvärr inte vettigt förklara alla bilder…

Hänt: FISSc roverscout- och ledardagar + FiSSc höstmote (30.10-1.11 2015)

Denna gång ordnades Finlandsvenska scouternas (FiSSc) roverscout- och ledardagar + FiSSc höstmote i Mariehamn på Åland.

Läs mer