Månadsarkiv: november 2015

Tre Björkars Höstmöte 2015 (11.11.) i Lyan

Kåren höll sitt stadgeenliga höstmöte i Lyan under explorerscouternas veckoträff. Alla 15 år fyllda kårmedlemmar hade rösträtt.

Det blev lite ändringar i styrelsen 2016 i och med att Steppi kommer att vara utomlands en tid:
Kårchef Andreas Ehnberg
 (ny)
Vice kårchef Pelle Hagman (ny)
Ekonom Henrik Hellbom
Kårsekreterare Christina Lundell
Styrelsemedlemmar Aron Granholm och Noomi Wärn (nya)

Verksamhetsgranskare (suppleant) Siru Lönnqvist (Stefan Parviainen)
Inventeringsmän (suppleanter):
Pelle Hagman (Jesper Lönnqvist)
Sebastian Korento (Walther Holmberg)

Det beslöts också att medlemsavgiften inte höjs, utan är fortfarande 55 euro.
Den faktureras årligen i januari på basen av medlemskapet den 31.12. föregående år. De nya medlemmar, som kommit med på hösten, betalar 30 euro. Budgeten och verksamhetsplanen för år 2016 godkändes också enhälligt.

Annonser

Hänt: Superhjälte 6-8.11.2015 på Lärkans

På spejaförläggningen Superhjälte var Tre Björkar välrepresenterat både i köket och bland hjältarna. Trots att vi var där kan vi inte tyvärr inte vettigt förklara alla bilder…

Hänt: FISSc roverscout- och ledardagar + FiSSc höstmote (30.10-1.11 2015)

Denna gång ordnades Finlandsvenska scouternas (FiSSc) roverscout- och ledardagar + FiSSc höstmote i Mariehamn på Åland.

Läs mer