Månadsarkiv: mars 2015

Hänt: FiSSc vårmöte och kårchefseminarie 2015 (21.3.)

FiSSc, dvs. Finlands Svenska Scouter r.f. höll sitt vårmöte 21.3. Under mötet diskuterades bl.a. hur förra årets höjdpunkt, regionlägret Atlantis, påverkade förbundets ekonomi (svar: positivt), medlemsstatistik och nästa storsatsning för Finlands Scouter: Finnjamboree Roihu 2016

Tre Björkar representerades denna gång av kårchefen och sekreteraren.

Direkt efter vårmötet fortsatte det med kårchefseminarie som räckte till nästa dag. Under seminariet funderade kårcheferna på vad just deras kår är bra på (Tre Björkar är bl.a. bäst i FiSSc på att sälja julkalendrar) och hur vi kan bli ännu bättre. Rekrytering av vuxet stöd var också ett viktigt tema.

Vårmötet 2015 (12.3.)

Tre Björkar höll sitt stadgeenliga vårmöte den 12.3.2015 kl. 20.10 – 21.45, där alla 16 år fyllda kårmedlemmar hade rösträtt. Trevligt nog fick vi med spejarna Aron, Linn, Kira, Basti och Anna. De fick en inblick i årsmötesteknik, och hade till och med lite roligt också!

Vi gick igenom verksamhetsberättelsen, inventeringsmännens berättelse, revisionsberättelsen och behandlade och fastställde bokslutet för år 2014. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till slut gick vi gick igenom Tryggt tillsammans -programmet (mera info här)
och diskuterade tält, vindskydd och andra inventarier.

PVårmöte 2015 med skratt  Vårmöte 2015 stämningar

URAX 2015 (28.2.)

Det är lördag morgon, parkeringsplatsen i Björkgård är öde.

Plötsligt är där en massa scouter, det väller in ivriga URAX-deltagare från alla håll, ploppar ur bilar och tåg – ser ut att bli en hård tävling! Tävlingschefen Teddi vaknar och börjar skicka ut kontrollanter och de tolv tävlingspatrullerna åt olika håll.

Parkerigsplatsen är öde igen, alla har tagit sig mot kontrollerna (vissa till rätt kontroll, andra till en annan…)

Läs mer