Månadsarkiv: mars 2014

Spejardagarna 2014 (29. -30.3)

Regionen ordnade igen spejardagar där spejarscouterna får lära sig nya färdigheter. Denna gång var det bärande temat, mat, och faktiskt lagades nästan all mat under veckoslutet utomhus på trangia. I evenemanget deltog från kåren 1 ledare och 4 spejarscouter.

Vårmöte 2014

Scoutkåren Tre Björkars vårmöte hölls 26.3 i Lyan. På plats var 4 medlemmar. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.