Månadsarkiv: december 2013

Hugo hittades (Spejarförläggningen 15. – 17.11) 2014

Tre Björkars och Södrik Stigfinnares spejarscouter åkte ut till PitVa:s stuga Kammi i Gunnars. Trots att det blev lite varmt uppe på laven överlevde alla båda nätterna.

Under förläggningen fick vi alla fundera på vem den mystiske ”Hugo” var som fanns med på anmälningslistan. Under nattmanövern den andra kvällen blev det dock klart att det bara var en av SöS kameler, Örjan, som ville vara lite rolig.

Med på evenemanget var från 3B 1 ledare och 5 spejarscouter.